Liečba

Vysoký tlak sa ľahko diagnostikuje. Prečo liečba „nefunguje“? Hypertenzia sa nemusí končiť infarktom…

Prečo nás prekvapí, keď sa dočítame, že mediálne známy človek „z plného zdravia“ dostane infarkt? Stáva sa, že za „príhodou“ je zvýšený vysoký tlak. A aj to, že 70 percent pacientov s hypertenziou v Európe nedosahuje napriek liečbe cieľové hodnoty tlaku krvi.  Pokiaľ sa krvný tlak zvyšuje, môže ísť o poruchu jedného z troch mechanizmov, ktoré ho ovplyvňujú. Sú to – množstvo obiehajúcej krvi, sila srdcového sťahu a periférny cievny odpor, ktorý kladú cievy v organizme pretekajúcej krvi.

meranie stres index


Namerali ste si učebnicových 120/80?

Vysoký krvný tlak nemá charakteristické príznaky. Na ochorenie sa tak môže prísť len náhodou alebo počas zhoršenia jeho komplikácií. Sú tu ale určité symptómy, ktoré sa dajú považovať za príznaky hypertenzie – poruchy spánku, bolesti hlavy a hrudníka alebo bezdôvodná únava. Komplikáciami sú poškodenie ciev v mozgu, v srdci, poškodenie obličiek a cievneho systému dolných končatín.

Správne by sa mal krvný tlak merať trikrát. Ak je pri prvom meraní zistený zvýšený tlak, mal by sa zmerať na oboch pažiach. Najpresnejším tonometrom je ortuťový tonometer so správne širokou manžetou (12 cm alebo 15 cm pri obvode paže 33-41 cm a 18 cm pri väčšom obvode.) Ostatné tonometre by mali byť pravidelne kalibrované. Najmenej presné sú bežné digitálne tonometre s manžetami na prst alebo zápästie. Meranie krvného tlaku sa má robiť v sede po 10 minútovom upokojení sa, s rukou položenou na podložku v úrovni srdca. Keď sa srdce zmrští, vytvorí pulzovú vlnu. Tlak na vrchole pulzovej vlny je tzv. horný tlak – systolický tlak a tlak na jej spodnej časti je spodný tlak diastolický tlak. Zvýšené môžu byť obidve hodnoty alebo len jedna z nich. Dôležitejšia je hodnota horného tlaku, starší ľudia ho často majú izolovane zvýšený.

Vyšetrenia pacientov v ambulancii

Pri diagnóze primárna hypertenzia, lekár pátra po srdcovo-cievnom ochorení, ochorení obličiek alebo cukrovke. Dôležité sú údaje o užívaní liekov, telesnej hmotnosti, stravovacích návykoch a telesnej činnosti. Klinické vyšetrenie pacienta môže poukázať na už existujúce orgánové zmeny. Okrem podrobného rozboru anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia hlavný význam pri diagnóze hypertenzie má samozrejme určenie krvného tlaku. Hypertenzia sa považuje za dokázanú, keď minimálne tri merania v troch rôznych dňoch vykonané posediačky po 5 minútach pokoja, ukážu zvýšené hodnoty.

Vyšetruje sa ďalej moč na prítomnosť bielkoviny, parametre funkcií obličiek, hodnota krvného cukru a krvných tukov (cholesterol, triglyceridy). U vybranej skupiny pacientov s vyšším rizikom sa robia ešte ambulantné monitorovanie TK, vyšetrenie srdce echokardiografiou, vyšetrenie krčných tepien ultrazvukom a očného pozadia. Stav stabilizovaných pacientov sa kontroluje prevažne raz za tri mesiace. Pri podozrení na sekundárnu hypertenziu, posiela lekár pacienta na ultrazvuk obličiek, CT či MR vyšetrenie obličiek a nadobličiek, hladín niektorých hormónov, a pod.

O nízkom a vysokom krvnom tlaku

Oba tlaky sa vyjadrujú vo forme zlomku (napríklad 120/80) a v jednotkách mm ortuťového stĺpca. Za normálny tlak považujeme hodnoty do 120-129 systolického tlaku a do 80-84 diastolického tlaku. Vysoký normálny tlak sa pohybuje medzi 130-139 a 85-89. Za miernu hypertenziu sa považujú hodnoty 140-159/90-99. Stredne závažná hypertenzia sa definuje ako hodnoty tlaku 160-179/100-109. Tzv. ambulantné monitorovanie krvného tlaku pomocou prístroja, sa používa pri výraznom kolísaní tlaku, pri rozdieloch medzi tlakom meraným pacientom doma a v ordinácii alebo pri ťažšej hypertenzii, ktorá nereaguje dostatočne na liečbu. Keď sa zobudíme, krvný tlak stúpa, v priebehu dňa rôzne kolíše a v spánku klesá. Niektorým tlak neklesá ani počas spánku, zostáva zvýšený. Tí sú potom viac ohrození.

Posun v liečbe: len jedna tabletka

Tretina pacientov s predpísanými viacerými antihypertenzívami lieky neužíva, a takmer polovica užíva len jeden z predpísaných liekov na zníženie krvného tlaku. Riešením by mohli byť takzvané fixné kombinácie spojenie dvoch alebo troch liekov do jednej tablety. Majú niekoľko výhod: znižuje sa tým počet tabliet, ktoré musí pacient denne užiť, zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi – stúpa efektivita liečby, klesá počet nežiaducich účinkov – navzájom priaznivo ovplyvňujú svoje vedľajšie efekty. Okrem adherencie, do manažmentu liečby patrí zdravá životospráva (vylúčenie soli, cigariet a alkoholu, zníženie nadváhy, pravidelný pohyb, zapojenie seba…). Hypertenziou to síce začína, no na konci nemusí byť infarkt, ale terapia, ktorú pacient s dôverou dokáže dodržiavať.

 

Zdroj: Agentúra Accelerate

Fotografie: Ing. Peter Kollárik z Únie pre zdravšie srdce a ilustračný záber z merania stresu z Inšitútu stresu