Liečba

(Ne)dodržiavanie liečby sa týka až 50 percent chronických pacientov

Stáva sa, že neužívate lieky podľa receptu? Ste ochotní viac sa hýbať, ak si to vyžaduje liečba? Adherencia – ochota liečiť sa a dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a správneho užívania liekov, je kľúčová pre úspešnú terapiu všetkých ochorení.

Adherencia k liečbe je veľkou témou pre 60 percent chronicky chorých pacientov. Nízka adherencia prináša negatívne zdravotné dôsledky, zlyhanie liečby, zvýšený počet hospitalizácií.  Naopak, poctivý prístup k liečbe, znižuje riziko úmrtí zo všetkých príčin o viac než 40 percent. Nedôsledný prístup k liečbe a nedodržiavanie jej pravidiel potvrdil u pacientov prieskum Ipsos, ktorý iniciovala spoločnosť Teva. Do prieskumu bolo zapojených tisíc Slovákov a Čechov s diabetom II. typu, hypertenziou alebo obezitou. Až 53% respondentov uviedlo, že niekedy svoje lieky neužívajú a štvrtina opýtaných Slovákov s hypertenziou priznala, že si pravidelne nekontroluje ani hladinu krvného tlaku. Adherencia k liečbe sa pohybuje vo všeobecnosti okolo 50% bez ohľadu na to, akými zdravotnými problémami pacienti trpia. Dôvody neužitia liekov podľa odporučenia lekára sú rôzne:  18% pacientov s chronickými ochoreniami zabúda užiť svoje lieky na pravidelnej báze. Ďalšími sú: užívanie viacerých liekov naraz, pacientove presvedčenie, že lieky naňho nepôsobia dobre, ale aj pocit, že sa pacient cítil dobre, a teda nemal potrebu liek užiť. Všeobecní lekári majú opakované skúsenosti s tým, že pacienti vynechávajú liečbu, ktorú im naordinoval lekár alebo si dávkovanie liekov sami upravujú. Na správne užívanie liekov má vplyv aj komfort pri jeho užívaní, a samozrejme dostatok informácií.

 Správna adherencia je nutná aj pri pacientoch s vysokým cholesterolom. „Liečba dyslipidémií sa podieľa na znížení kardiovaskulárnej morbidity a mortality významným spôsobom, ktorý možno odhadnúť na 30% zachránených pred ďalšími ochoreniami až smrťou,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Zlepšenie adherencie je dnes ťažšou úlohou ako presadenie nových liečebných postupov. Základ zvyšovania adherencie je spolupráca a dobrá komunikácia lekára s pacientom. Prieskum Ipsos odhaľuje, že 47% opýtaných svojmu lekárovi plne dôveruje a spolu konzultujú liečbu. Civilizačné ochorenia vedia byť zákerné, pretože spočiatku nemajú výrazné, obťažujúce príznaky. Vedú k dlhodobej práceneschopnosti, hospitalizáciám, invalidizácii a predčasnýmh úmrtiam. Liečba týchto ochorení si vyžaduje tiež zmenu životného štýlu, správne stravovanie a dostatok aktívneho pohybu. Farmakologická liečba je dlhodobá až celoživotná. Udržanie adherencie pacientov k liečbe pri tomto „smrtiacom triu“ je náročné, a pýta si pozornosť lekárov, podporu rodín pacientov a zapojenie pacientov.

Týždeň adherencie s názvom Chcete sa liečiť účinne? Liečte sa správne, ktorý iniciovala spoločnosť Teva, sa v ambulanciách koná od 18. do 22. marca 2019. Jeho cieľom je upozorniť pacientov so spomínanými chronickými ochoreniami na dôležitosť zodpovedného prístupu k liečbe.

Text a fotografia citovaného pána profesora: Agentúra Accelerate.