Prevencia

Náš projekt podporený Magistrátom: Otvorene o sexe s VIEROU reštart

Väčšina ľudí by depresiu prirovnala k sivej farbe. Október je každoročne mesiacom, kedy si pripomíname Svetový deň duševného zdravia, a pre verejnosť sú otvorené vybrané psychiatrické ambulancie po Slovensku s možnosťou konzultovať,  ako na tom s depresiou sme. Je odborníkmi popísaných niekoľko prejavov straty chuti do života spôsobenej depresiou, medzi ktoré patria aj strata príjemných pocitov, strata záujmu o partnera a sex, o koníčky, stretávanie s priateľmi, o seba…

Nezisková organizácia VIERA reštart sa pripojila k tejto mediálnej kampani účasťou na nedávnej tlačovej konferencii a pred pár dňami vďaka grantu z Magistrátu, aj interaktívnou prednáškou s konzultáciami a prieskumom, realizovanými na jednej z bratislavských partnerských stredných škôl s druhákmi vo veku 16-17 rokov (www.wa.sk).

Študenti interaktívne vstupovali do prednášky svojimi poznámkami, ktoré sú pre nás cenné. V jej závere položila zúčastneným lektorka tri otvorené otázky, na ktoré odpovedali. Boli o psychickom a sociálnom vývine, sociálnej identite a o akceptácii rozdielov medzi pohlaviami.

Vyjadrili v nich anonymne osobnú spokojnosť, nespokojnosť a svoje neviem. Ako sa ukázalo v prvej otázke, so svojimi danosťami, skúsenosťami, potrebami, vzťahmi, vrstovníkmi a predstavami o sebe, je spokojných 70 percent opýtaných, kým 10 percent nie a 20 percent to nevie posúdiť. So zručnosťami, seba uplatnením, so súkromím, ľúbostnými vzťahmi, napĺňaním záväzkov a sociálnym životom, je spokojných rovnako 70 percent študentov, 12 percent nie, a 18 percent napísalo „neviem“. V tretej otázke reagovali na spokojnosť/nespokojnosť s výberom svojho partnera, voľbu mať deti, vnímanie intimity, prijateľné sexuálne vzťahy, poznanie svojich hraníc a znalosť platných noriem v tejto oblasti. Výstupom je, že spokojných bolo 60 percent, nespokojných 15 percent a možnosť neviem vyznačilo 25 percent zo zúčastnených druhákov.

Rozdaný a zozbieraný dotazník so 14 otázkami pre tých istých študentov, bol zameraný na schopnosť prežívať potešenie počas niekoľkých uplynulých dní,- pohybovali sa v škále rozhodne súhlasím, súhlasím, nesúhlasím a rozhodne nesúhlasím. Vyplynulo z neho, že z obľúbeného programu v on-line médiách, sa dokázalo potešiť 100 percent opýtaných študentov (80 percent súhlasí a 20 percent rozhodne súhlasí), i z toho, že dobre vyzerajú, dá sa povedať – všetci (súhlasia 20 percent, rozhodne súhlasia 80 percent). Z toho, že boli s rodinou a blízkymi priateľmi, z koníčkov, z dobrého jedla a nápojov, z vôní a úsmevu na tvári iných, krásnej krajiny a z pomoci ostatným, sa teší 80 percent z nich. Teplý kúpeľ alebo osviežujúcu sprchu a slnečný deň či príjemný telefonát a pochvalu, si užilo až 90 percent z opýtaných. Za pozornosť stojí, že len v 30 percentách majú radosť z čítania časopisov alebo kníh.

Mgr. Tatiana Juríková