Prevencia

Beh zdravia spojí Bratislavu a Košice alebo September je Mesiacom o Srdcových Témach

September, počas ktorého si pripomíname Svetový deň srdca (29.9. 2017), na Slovensku už vyše desať rokov patrí srdcu a prevencii srdcovocievnych ochorení. Priaznivé odozvy na prvý ročník projektu MOST, ktorý Slovenská nadácia srdca odštartovala v roku 2007, viedli k pokračovaniu projektu a vytvoreniu úspešnej tradície preventívno-edukačnej kampane.

Projekt ideovo vytvoril bývalý prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti profesor Ján Murín, k jeho podpore sa pridal i jej aktuálny prezident profesor Robert Hatala. Stal sa prvým významným pokusom zlepšiť informovanosť obyvateľstva o kardiovaskulárnych ochoreniach, ich príznakoch a prevencii a reagoval na vysokú úmrtnosť i chorobnosť na Slovensku. Hlavným cieľom bola najmä edukácia obyvateľstva a premostenie dvoch významných kardiologických kongresov Európskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej kardiologickej spoločnosti. Prebieha už jedenásty ročník kampane MOST. Je tradične spojená s vlakmi zdravia, kde ľuďom zistia ich riziko vzniku kardiovaskulárneho ochorenia meraním krvného tlaku, cholesterolu, cukru a kontrolou srdcového rytmu. Merať sa bude aj na vlakových staniciach a v lekárňach. Novinkou je, že na kampani po prvýkrát s poprednými slovenskými odborníkmi zo Slovenskej nadácie srdce a Slovenskej kardiologickej spoločnosti kooperujú pacienti a odborníci z Únie pre zdravšie srdce.

Ľudia získajú cenné informácie o prevencii spomínaných ochorení a možnostiach ich liečby, ktorá je na Slovensku na svetovej úrovni. Brožúrky o rôznych druhoch kardiovaskulárnych ochorení budú k dispozícii bezplatne. Dozvedia sa tiež, ako zachrániť život v prípade infarktu a zastavenia krvného obehu. Možná bude registrácia do občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce so šancou získavať benefity, ktoré ponúka registrovaným členom.

Činnosť srdca je pravidelná vtedy, keď sa frekvencia srdca pohybuje od 60 do 90 pulzov (tepov) za minútu – ide o tzv. sínusový rytmus. Srdcová frekvencia sa ale neustále mení a prispôsobuje sa potrebám človeka v danej situácii. O arytmii srdca hovoríme, keď dochádza k poruchám pravidelnosti alebo frekvencie rytmu srdca. Z pohľadu frekvencie delíme arytmie na bradykardie a tachykardie, z pohľadu miesta vzniku a arytmie vznikajúce v predsieňach a v komorách. Arytmie sú všetky poruchy srdcového rytmu, ktoré spôsobuje abnormálna elektrická aktivita v srdci. Vznikajú v momente, keď sa elektrický signál začne šíriť z iného miesta v srdci, či začne prechádzať srdcom po iných nežiaducich vodivých dráhach. Vtedy sa stráca synchrónia srdcových sťahov a pacient môže pociťovať nepríjemné symptómy. Porucha rytmu srdca sa vyskytne, keď elektrický systém srdca nefunguje správne. Pokiaľ arytmia pretrváva, môže znemožniť srdcu pumpovať dostatok krvi do tela. Najčastejšie sa vyskytujúcou arytmiou je tzv. fibrilácia predsiení.

Ďalšie informácie o kampani, prvej pomoci, kým príde sanitka, a o akčnom behu zdravia pre verejnosť nájdete na weboch www.presrdce.eu a www.tvojesrdce.sk.

Poskytnuté podklady: Agentúra Accelerate

Na fotografii: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského Červeného kríža.