Liečba

Ak vás nič neteší, dôvodom nemusí byť ťažký život alebo viac o signáloch depresie

Depresia je psychická porucha, ktorá je dobre liečiteľná, hoci sa môže opakovať. Ochorenie postihuje ľudí v rôznom veku a životnom období, aj bez zjavnej, náhlej príčiny a jeho pôvod sa nie vždy dá zistiť. Výskumy ukazujú, že mozog ľudí s depresiou funguje odlišne. Zrejme dochádza aj k nerovnováhe dôležitých chemických látok v mozgu – tzv. neurotransmiterov. Ide teda o seriózny medicínsky problém a vie  narušiť každodenné fungovanie človeka.

unnamedZáber z tlačovej konferencie ku Svetovému dňu duševného zdravia v Bratislave

S ťažkou depresiou má skúsenosť až 17 percent ľudí. Podľa rôznych údajov sa niekedy v živote vyskytla u 9 – 26 percent žien a u 5 – 12 percent mužov. Prvá depresia sa objavuje prevažne okolo 40. roku života, no nie je to pravidlo. Depresívna porucha je vôbec najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi všetkých psychických ochorení. Nediagnostikovaná a neliečená depresia sa môže vážne zhoršovať, pacienti trpia. Predpokladá sa, že do roku 2020 depresia obsadí druhú priečku v rebríčku príčin práceneschopnosti vo svete, a to hneď po ischemickej chorobe srdca. Anhedónia mnohokrát býva prvým signálom depresie. Pretrváva aj po odznení depresívnej epizódy. V minulosti boli v popredí iné, ľahko identifikovateľné príznaky depresie ako zlá nálada, nesústredenosť, únava, poruchy príjmu potravy a spánku, či samovražedné myšlienky. Dnes je anhedónia vnímaná ako vážna súčasť depresie.

Antidepresíva, medzi ktoré patria antidepresíva prvej generácie, SSRI-inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SNRI-inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (venlafaxín, milnacipran a duloxetín) a tiež antidepresíva špecifické svojim mechanizmom účinku (agomelatín, mirtazapín, tianeptín) účinkujú na depresívne príznaky. Agomelatín nielen výrazne účinkuje na depresívne príznaky, ale má preukázaný vplyv aj na anhedóniu, s minimálnymi nežiadúcimi účinkami. Mechanizmus účinku je iný než u všetkých predchádzajúcich antidepresív. Je klinicky overené, že agomelatín zlepšuje anhedóniu od prvého dňa a počas celej liečby. Cieľom liečby sa tak stáva aj snaha pomôcť pacientom nájsť uspokojenie, zlepšiť ich život, umožniť im znovu začať vnímať príjemné pocity, ktoré sú pre väčšinu ľudí úplne normálne a bežné a doviesť ich tak k úplnému zotaveniu z depresie.

Nebuďme ľahostajní k ľuďom trpiacim depresiou. Pacientom chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, aby vyhľadali pomoc a nebáli sa hovoriť o svojom stave. Slovenská psychiatrická spoločnosť a Liga za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom prísť v určených termínoch do vybraných psychiatrických ambulancií. Počas týchto stretnutí účastníci podujatia budú môcť s odborníkmi konzultovať svoj stav alebo stav blízkeho. Zoznam ambulancií lekárov a termíny sú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk. Začínajú už dnes…

Prameň: Agentúra ACCELERATE