Služby VIERA reštart

osobné sociálne poradenstvo

krízová intervencia v teréne

podporné skupinové stretnutia

vzdelávanie v umení

konzultácie ku kariére

aktívny pohyb pre klientov

dobrovoľnícky program

verejnoprospešné aktivity

logo_VIERArestart_projekty1